استاندارد تفریحات در ایران از نگاه نشریه COPOLCO

پروسه استانداردسازی شهربازی‌ها در ایران فوق العاده است

بر اساس مقاله منتشر شده، پس از ۱۰ سال، تلفات سالانه و تلفات پارک‌های تفریحی و زمین‌های بازی نزدیک به صفر است.

در ژانویه ۲۰۱۹ کمیته سیاستگذاری مصرف‌کنندگان سازمان ایزو در زمینه استاندارد‌سازی تفریحات در ایران گزارش ویژه ای را منتشر کرد. تفریحات نیوز بدون هیچگونه دخل و تصرفی این مقاله را منتشر می‌کند:

 

زمین بازی و تفریحی

مطالعات سال ۲۰۰۱ در مورد بهبود ایمنی کودک در زمین‌های بازی در تهران (شهر پایتخت)، ضرورت استاندارد‌سازی زمین‌های بازی در ایران را برجسته کرده است. بنابراین در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸، پس از تهیه زیرساخت‌ها و صدور گواهینامه‌های بازرسی کافی، استانداردهای زمین بازی و دستگاه‌های سرگرمی اجباری شد.

از آن به بعد، حدود ۴۰ هزار دستگاه در کل کشور به استانداردهای ISIRI و مقررات مربوط به استانداردهای EN و ISO اکتفا شده است. تمام دستگاه هایی با عدم انطباق‌های جدی تعمیر و مطابقت داشتند؛ یا از دسترسی عمومی حذف شده است.

تمام دستگاه‌های زمین بازی و سرگرمی باید تولید، نصب و اجرا بر اساس الزامات استاندارد ملی باشد. تمام دستگاه‌های تفریحی در برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی می‌شوند و سالانه توسط سازمان‌های بازرسی گواهی بازرسی می‌شوند تا عملکرد ایمن و مطمئن را تضمین کنند.

نتایج فوق العاده است. پس از ۱۰ سال، تلفات سالانه و تلفات پارک‌های تفریحی و زمین‌های بازی نزدیک به صفر است.

منبع: نشریه COPOLCO