تصاویر/ شهر در دست بچه‌ها

رویداد بزرگ صنعت تفریحات در حالی برگزار شده که بخشی از مخاطبان آن را کودکان تشکیل می‌دهند. 

kids05.jpg

 

kids02.jpg

kids04.jpg

kids03.jpg

kids01.jpg