رونق فروشگاه‌های مدرن با شهربازی های سرپوشیده

آرشام صفی پوریان - مدیرعامل مجموعه تفریحی عصر جدید

این روزها شهربازی به نماد دنیای مدرن تبدیل شده است. حتی در شهر‌های کوچک، شهربازی و مراکز تفریحی ساخته می‌شود. مهم‌ترین نیاز ما در زمینه صنعت تفریحات تطابق خود با پیشرفت جهانی این صنعت و داشتن نگاه حرفه‌ای تر در این بخش است.

ما نیاز به نوسازی و ایده‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری قوی خارجی در شهربازی‌های روباز داریم. این بخش باید هرچه بیشتر و بهتر تقویت شود. در خصوص شهربازی‌های سرپوشیده وضعیت بهتر است. چون این شهربازی‌ها بیشتر در مراکز تجاری ساخته می‌شوند و دارای ارتباط مستقیم با هم هستند. در این شرایط مخاطبان آنها با یکیدیگر ادغام شده هم افزایی دارند.

رونق شهربازی های سرپوشیده تاثیر مستقیم در رونق فروشگاه‌ها دارد. این امر اخیرا در پایتخت مورد توجه قرار گرفته و شاهد تاسیس شهربازی های مختلف در مجموعه های تجاری هستیم. باتوجه به رشد شهری و کمبود فضاهای تفریحی برای کودکان ونوجوانان، وجود مراکز تفریحی در مراکز تجاری می‌تواند عامل مهمی در حضور خانواده‌ها باشد. این امر نشاندهند تاثیرگذاری صنعت تفریحات در رشد اجتماعی کشور است. 

نکته مهم در هر صنعتی، دارا بودن نگاه تجاری است. تولیدکنندگان داخلی برای صادرات نیاز به تحقیق وتوسعه فعالیت ها دارند. آنچه درحال‌حاضر تولید‌کنندگان ایرانی در عرصه صنعت تفریحات انجام می‌دهند بیشتر کپی محصولات چینی است. که به دلیل ضعف طراحی و ضعف‌های ناشی از اجرای سنتی خیلی توان رقابت بین‌الملللی ندارند.

استفاده از مشاوران درست و استفاده از گروه‌های قوی بازاریابی در این زمینه می‌تواند به توسعه فعالیت های بین المللی کمک کرده و ظرفیت های صادراتی را در این صنعت ارتقا دهد. درحال‌حاضر کشورهایی مثل عراق تا حدودی از برخی محصولات ایرانی به دلیل نرخ مناسب استفاده می‌کنند. بنابراین باید در جهت رشد بازارها قدم برداریم.