داشتن صنعت تفریحات یعنی پاسخ به نیاز روانی جامعه

محمدرضا مودودی قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت

صنعت تفریحات در نوع خودش مقوله مهمی است. هم ازلحاظ اجتماعی هم ازلحاظ اقتصادی. ازنظر اجتماعی اگر بخواهیم نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که تأثیرات مختلفی را بر روح و روان مردم می‌تواند داشته باشد. شادی و داشتن یک روحیه ایده آل نیاز امروز مردم کشور ماست که باید به آن اهمیت داد.

ازلحاظ درآمدی نیز فکر می‌کنم یک فرصت بسیار خوب برای توسعه بازارهای جدید است. به‌هرحال ما یک بازار ۸۰ میلیونی هستیم که درزمینهٔ فضای تفریحی هنوز خیلی از استانداردهای جهانی فاصله داریم. بنابراین صنعت تفریحات و اسباب‌بازی دارای یک فرصت بسیار خوب برای آینده است و اگر حمایت و مدیریت بشود توسعه تجارت را در پی خواهد داشت.

ما کشوری هستیم که نیروی جوان تحصیل‌کرده بسیاری داریم. این نیروها اغلب استعدادهای خوبی دارند و می‌توانند به‌خودی‌خود مبتکر بسیاری از بازی‌ها و تفریحات باشند. که امروز خلأ آن‌ها احساس می‌شود. بنابراین در بخش دانش لازم و نیروی جوان هم دارای مزیت هستیم که می‌تواند گام دوم ما در این عرصه باشد. با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی هم الگوبرداری از مدل‌های موفق خارجی کار چندان سختی نخواهد بود. باید ببینیم دنیا به چه سمتی درحرکت است، ما هم در همان مسیر حرکت کنیم و در داخل کشور با مهندسی کامل به تولیدات جدید بپردازیم.

درحال‌حاضر شرکت‌های خوبی در ایران داریم که حد کافی توانمند و مستعد هستند. از مدیران همین صنایع می‌توان برای تشکیل یک شورای کاربردی دعوت کرد. نباید فراموش کنیم که صنایع تفریحی فقط بحث درآمدزایی ندارند بلکه بخشی از آن‌ها می‌توانند آموزشی باشند. بخشی هم می‌توانند در آموزش‌های نظامی کاربرد داشته باشند. بنابراین با یک صنعت وسیع و پراهمیت روبه‌رو هستیم.