برگزاری اولین جلسه کارگروه توانمندسازی مراکز تفریحی

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی و ارتقاء کیفیت مراکز تفریحی در سال جاری به میزبانی سازمان ملی استاندارد مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ با حضور کارشناسان سازمان، نمایندگان شرکت‌های بازرسی و جمعی از طراحان و نمایندگان انجمن شهربازی‌داران ایران برگزار شد.