تصویب سیاست‌های جدید انجمن شهربازی‌داران ایران

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن شهربازی‌داران ایران در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۷ با حضور اعضاء محترم هیأت رئیسه و بازرسان محترم در محل دفتر انجمن برگزار و موارد مختلف دستور جلسه بررسی و تصویب شد.