تصاویر / برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سرگرمی AAA 2019

همزمان با شروع این نمایشگاه، شرکت‌های موفق ایرانی نیز در این رویداد حضور داشتند.

chien1.jpg

chien2.jpg

chien3.jpg

chien4.jpg

chien5.jpg

chien6.jpg

chien7.jpg

chien8.jpg

chien9.jpg

این رویداد هم‌اکنون در چین در حال برگزاری است.