تصاویر/جذابیت‌های امتک سال قبل در یک نگاه

هفتمین رویداد امتک به عنوان تنها نمایشگاه صنعت تفریحات در کشور، آذرماه سال گذشته در شهرآفتاب برگزار شد. بر اساس آمارهای منتشر شده این رویداد بیش از ۸ هزار بازدیدکننده تخصصی و عمومی داشته است.

amtechexpo08.jpg

amtechexpo09.jpg

amtechexpo10.jpg

amtechexpo01.jpg

amtechexpo02.jpg

amtechexpo03.jpg

amtechexpo04.jpg

amtechexpo05.jpg

amtechexpo06.jpg

amtechexpo07.jpg