صنعت تفریحات با روحیه مردم سروکار دارد

فلاح گفت: دولت می‌تواند با تمرکز بر برخی حمایت های خاص از قبیل معافیات‌های مالیاتی راه را برای تولیدکنندگان هموار کند.

صنعت تفریحات: ایران یکی از کشورهایی است که بر اساس آمارهای جهانی، مردم شاد و سرزنده‌ای ندارد. درصد افرادی که در ایران به تفریح، سرگرمی و ورزش های پر هیجان اهمیت می دهند بسیار اندک است.

در این رابطه گفتگویی با فرشادفلاح -  به عنوان طراح و سازنده تجهیزات بازی و مدیرعامل شرکت شادینو داشتیم. وی در این گفتگو با اشاره به اهمیت افزایش سطح آگاهی خانواده ها در زمینه استفاده از شهربازی ها و دیگر فضاهای تفریحی اظهار داشت: قطعا تفریح و سرگرمی جزو نیازهای روحی مردم است و اگر این زمینه‌ها و این صنعت نباشد انجام فعالیت‌های روزانه و هفتگی مردم از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود.

وی در زمینه نقش حمایتی دولت و مسئولان کشوری نیز اظهار داشت: دولت قطعا از طریق در اختیار قرار دادن فضاهای مناسب و مطلوب به سرمایه‌گزاران و فعالان در این حوزه می‌تواند نقش پررنگی در توسعه این صنعت داشته باشد.

فعال حوزه صنعت تفریحات ادامه داد: همچین دولت می‌تواند با موضوعاتی از قبیل معافیات‌های مالیاتی راه را برای تولیدکنندگان هموار کند.